Daruj Správně

Zpět do života

www.pcfenix.cz

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Usilujeme o to, aby každý z našich klientů mohl žít co možná nejvíce podle svých představ. Pomáháme tam, kde si klienti nevystačí sami, nebo tam, kde jim nemohou pomoci jejich blízcí. Zároveň pořádáme různé osvětové a preventivní akce úrazů páteře a míchy. 

Posláním naší organizace je pomáhat lidem se získaným postižením míchy v návratu zpět do života. Usilujeme o to, aby každý z našich klientů mohl žít co možná nejvíce podle svých představ. Pomáháme tam, kde si klienti nevystačí sami, nebo tam, kde jim nemohou pomoci jejich blízcí. Zároveň pořádáme různé osvětové a preventivní akce úrazů páteře a míchy. 

Ať už se jedná o zvládnutí nové situace, pohybová a kondiční cvičení, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, správný sed na vozíku, pořízení nebo přestavbu bezbariérového bydlení, právní pomoc v problému souvisejícím s handicapem, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci, hledání nového zaměstnání nebo i výběr vhodné destinace na dovolenou... máme odborníky z různých oblastí a dokážeme poskytnout pomoc nebo užitečnou radu. 

Našim klientům pomáháme také v právních záležitostech, které souvisí s úrazem. Snažíme se ovlivňovat legislativu, když tak můžeme dosáhnout obecného zlepšení situace lidí se získaným poškozením míchy. 

Pokud se Vám naše činnost zamlouvá, podpořte nás prosím libovolnou finanční částkou. Máte jistotu, že pomůžete dobré věci.

Poslání organizace

Posláním ParaCENTRA Fenix je pomáhat lidem s poškozením míchy a jejich blízkým vyrovnat se s nově vzniklou situací a vrátit se zpět do života. Za tímto účelem PCF poskytuje sociální, zdravotní a jiné služby. Jedná se o činnosti, které klientům z různých důvodů nemohou poskytnout jejich blízcí. PCF dále působí na celou společnost s cílem dosažení lepšího společenského začleňování a celkové zvýšení kvality života cílové skupiny. Užívá k tomu například ovlivňování legislativy, preventivní aktivity, všeobecnou osvětou a další nástroje.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  30 nebo
DMS  60 nebo
DMS  90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV  30 nebo
DMS TRV  60 nebo
DMS TRV  90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.