Daruj Správně

Zpátky do tanečních s Mezi námi o.p.s.

www.mezi-nami.cz

Cílem projektu “Zpátky do tanečních” je umožnit seniorům a dětem - účastníkům mezigeneračních setkání - zažít nezapomenutelné chvíle při společném tančení.

Jsme obecně prospěšná společnost, která podporuje propojování seniorů s dětmi z mateřských či základních škol a pomáhá utvářet prostor pro společnou řeč. Naší hlavní mezigenerační aktivitou je program Povídej, v jehož rámci se senioři s dětmi setkávají při různých činnostech - výtvarných, hudebních, pohybových či kulturně-společenských. Společné aktivity jsou zaměřeny na vzájemnou interakci a komunikaci a vztahují se k tradicím, ročnímu období i specifikům dané skupiny. Jedním z nejoblíbenějších jsou taneční setkání, proto bychom je rádi dopřáli více “našim” mezigeneračním skupinám.

Terapie tancem pod vedením tanečního instruktora představuje aktivizačně-rehabilitační složku a je jakýmsi představením, které pozitivně ovlivňuje psychický a fyzický stav člověka a posiluje sociální kontakty skupiny. Jedná se o společné cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno s přihlédnutím na seniorský věk a uzpůsobeno dětskému světu. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace pohybů i paměť. Tanec je v seniorských zařízeních vítaná pohybová aktivita a společenská událost. Tanec je výzva. A tanec společně s dětmi i velká legrace.

Kupte lístek do tanečních za 70 Kč korun pro dítě, babičku nebo dědečka. Za 21.000 Kč pořídíte lekci tance pro 10 mezigeneračních skupin a uděláte tím radost 300 seniorům a dětem!

Děkujeme.

Poslání organizace

Obecně prospěšná společnost Mezi námi se zrodila z pocitu, že je škoda, když se vazby mezi generacemi vytrácejí. Proto jsme začali podporovat pravidelná setkávání těch nejmenších s těmi nejstaršími - dětí z mateřských či základních škol a babiček a dědečků z domovů či klubů seniorů.
Mezigenerační setkání v projektu nazvaném „Povídej" se konají jednou měsíčně a jejich náplní jsou společné aktivity - výtvarné, hudební či pohybové, ale také čtení, vyprávění nebo oslavy různých svátků. Věříme, že je potřebné a správné, aby k sobě ti nejmenší s těmi nejstaršími nacházeli cestu, aby společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Považujeme za důležité učit děti úctě ke stáří. Senioři se stávají jejich kamarády; děti se přirozeně učí, že ve společnosti žijí i osoby, které potřebují naši péči a ohleduplnost. Seniorům naopak nabízíme možnost čerpat energii z ryzí radosti, upřímnosti a úžasné vitality těch nejmenších.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS  na telefonní číslo 87 777

Pošlete roční DMS ve tvaru DMS ROK  na telefonní číslo 87 777

Více informací