Daruj Správně

Zpátky do tanečních s Mezi námi o.p.s.

www.mezi-nami.cz

Cílem projektu “Zpátky do tanečních” je umožnit seniorům a dětem - účastníkům mezigeneračních setkání - zažít nezapomenutelné chvíle při společném tančení.

Jsme obecně prospěšná společnost, která podporuje propojování seniorů s dětmi z mateřských či základních škol a pomáhá utvářet prostor pro společnou řeč. Naší hlavní mezigenerační aktivitou je program Povídej, v jehož rámci se senioři s dětmi setkávají při různých činnostech - výtvarných, hudebních, pohybových či kulturně-společenských. Společné aktivity jsou zaměřeny na vzájemnou interakci a komunikaci a vztahují se k tradicím, ročnímu období i specifikům dané skupiny. Jedním z nejoblíbenějších jsou taneční setkání, proto bychom je rádi dopřáli více “našim” mezigeneračním skupinám.

Terapie tancem pod vedením tanečního instruktora představuje aktivizačně-rehabilitační složku a je jakýmsi představením, které pozitivně ovlivňuje psychický a fyzický stav člověka a posiluje sociální kontakty skupiny. Jedná se o společné cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno s přihlédnutím na seniorský věk a uzpůsobeno dětskému světu. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace pohybů i paměť. Tanec je v seniorských zařízeních vítaná pohybová aktivita a společenská událost. Tanec je výzva. A tanec společně s dětmi i velká legrace.

Kupte lístek do tanečních za 70 Kč korun pro dítě, babičku nebo dědečka. Za 21.000 Kč pořídíte lekci tance pro 10 mezigeneračních skupin a uděláte tím radost 300 seniorům a dětem!

Děkujeme.

Poslání organizace

Obecně prospěšná společnost Mezi námi se zrodila z pocitu, že je škoda, když se vazby mezi generacemi vytrácejí. Proto jsme začali podporovat pravidelná setkávání těch nejmenších s těmi nejstaršími - dětí z mateřských či základních škol a babiček a dědečků z domovů či klubů seniorů.
Mezigenerační setkání v projektu nazvaném „Povídej" se konají jednou měsíčně a jejich náplní jsou společné aktivity - výtvarné, hudební či pohybové, ale také čtení, vyprávění nebo oslavy různých svátků. Věříme, že je potřebné a správné, aby k sobě ti nejmenší s těmi nejstaršími nacházeli cestu, aby společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Považujeme za důležité učit děti úctě ke stáří. Senioři se stávají jejich kamarády; děti se přirozeně učí, že ve společnosti žijí i osoby, které potřebují naši péči a ohleduplnost. Seniorům naopak nabízíme možnost čerpat energii z ryzí radosti, upřímnosti a úžasné vitality těch nejmenších.