Daruj Správně

www.signaly.cz

http://www.signaly.cz
Cílem www.signaly.cz je podpora a ochrana mládeže.
Komunitní web nabízí kromě otevřeného a bezpečného prostoru pro mládež vzdělávací články, videa a kurzy. Finančně podporuje malé projekty mladých lidí, které jsou realizovány uživateli ve svých komunitách. Jedná se o projekty z oblasti vzdělávání a výchovy, lidských práv, prevence rizikového chování dětí a mládeže, podpory rodiny a dětí, environmentální, ochrany kulturních a náboženských památek, dobrovolnické činnosti a pomoci seniorům a sociálně vyloučeným osobám.

Poslání organizace

Základním cílem sdružení je podpora a ochrana mládeže. Základní činností sdružení je provozování komunitního webu www.signály.cz.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS SIGNALY 30 nebo
DMS SIGNALY 60 nebo
DMS SIGNALY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV SIGNALY 30 nebo
DMS TRV SIGNALY 60 nebo
DMS TRV SIGNALY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.