Daruj Správně

Světluška

http://www.svetluska.net

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace. Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispěje k podpoře životní kvality a samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a konkrétních projektů pro nevidomé.

Sbírka Světluška podporuje např.:
  • terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
  • osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol
  • příspěvky na speciální zdravotní pomůcky, na vodící psy
  • rekvalifikační programy a chráněné dílny
  • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
  • nácvik sebeobslužných činností
  • výuku speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova písma
  • studijní stipendia
  • načítání zvukových knih atd.

Poslání organizace

Účelem fondu je podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či handicapované, podpora rozvoje a rozšiřování vzdělání, podpora v oblasti sociální a zdravotní, poskytování charitativní a humanitární pomoci.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS SVETLUSKA na telefonní číslo 87 777

Pošlete roční DMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA na telefonní číslo 87 777

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.