Daruj Správně

Světluška

http://www.svetluska.net
Světluška je sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá například na:
- speciální pomůcky, které „mluví" nebo mají hmatový displej
- psí vodicí pomocníky
- osobní asistenty dětem i seniorům
- terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
- studijní stipendia a zvyšování kvalifikace
- rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých
- rekvalifikační programy a chráněné dílny
- výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí

Světluška je pomyslným světélkem ve tmě také pro mnoho organizací, které díky její finanční podpoře mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se užiteční.Poslání organizace

Nadační fond Českého rozhlasu byl založen v roce 2000 a prostřednictvím svých sbírek pomáhá tam, kde je to potřeba. Ať už se jedná o sbírku Světluška na pomoc nevidomým, povodňovou sbírku Pomáhejte s námi, sbírku Pustevny, sbírku Pomáhejte s námi Nepálu či sbírku Cimrman pomáhá.

Tato pomoc je ale nejen finanční - prostřednictvím projektů pod hlavičkou Světlušky se snaží propojovat světy vidících a nevidomých, bourat zažité stereotypy ve vztahu ke zrakově postiženým a také dává příležitost veřejnosti nahlédnout do světa tmy, který vůbec není tak černý, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS SVETLUSKA 30 nebo
DMS SVETLUSKA 60 nebo
DMS SVETLUSKA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV SVETLUSKA 30 nebo
DMS TRV SVETLUSKA 60 nebo
DMS TRV SVETLUSKA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.