Daruj Správně

Rozvojová spolupráce ve světě.

http://diakoniespolu.cz/
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce se v oblasti rozvojové spolupráce specializuje zejména na zemědělství, podporu zdrojů obživy a sociální služby.

V Moldavsku se věnuje poskytování domácí péče seniorům v severní části země. V Kambodži a v Moldavsku podporuje farmáře, aby byli soběstační a mohli prodat přebytky ze své úrody. V Zambii pracuje se ženami, které absolvují kurzy základní gramotnosti a díky svépomocným skupinám a prvotní finanční podpoře mohou samostatně podnikat a uživit tak své děti.

Poslání organizace

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.
V České republice pomáháme při povodních a věnujeme se také prevenci a připravenosti obcí na mimořádné události.

Pracujeme s dobrovolníky, a to jak v České republice, tak také v zahraničí.

Od roku 2014 také nabízíme školení pro učitele základních škol v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIESVET 30 nebo
DMS DIAKONIESVET 60 nebo
DMS DIAKONIESVET 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DIAKONIESVET 30 nebo
DMS TRV DIAKONIESVET 60 nebo
DMS TRV DIAKONIESVET 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.