Daruj Správně

Pro neziskovky

V prvním kroku vyplníte základní informační údaje o vaší neziskové organizaci a přiložíte v elektronické podobě požadované dokumenty: výroční a finanční zpráva za poslední 1 rok, stanovy, zakládací listinu nebo statut a doklad o povolení veřejné sbírky. Tato část zabere přibližně 20min.

Prosíme, vyplňte pečlivě tento formulář včetně všech příloh. Tyto údaje jsou závazné a budeme s nimi dále pracovat.

 • Krok 1 - Organizace
 • Krok 2 - Dotazník

Název a právní status

Sídlo organizace

Kontaktní adresa (vyplňte v případě, že není totožná se sídlem organizace)

Statutární zástupce

Informace o organizaci

Kontaktní osoba (uvádějte prosím osobu, která má na starosti projekty)

Ostatní informace

? ? ? ?

Povinné soubory

Velikost jednoho souboru může být max. 10 MB, celková velikost všech souborů max. 30 MB. Pokud nemáte daný dokument v elektronické podobě, označte, prosím, možnost "zasláno poštou" a uveďte datum odeslání. Děkujeme.

Nahrát soubor Nahrát soubor
Nahrát soubor Nahrát soubor
Nahrát soubor Nahrát soubor
Nahrát soubor Nahrát soubor

Činnost organizace

Zaškrtněte políčko, které nejlépe odpovídá Vaší hlavní činnosti.

Specifikace činnosti organizace

 • podpora sociálního a hospodářského rozvoje v zahraničí
 • poskytování pomoci jiným zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích
 • podpora přátelství a porozumění mezi národy
 • podpora a ochrana lidských práv
 • podpora menšin a uprchlíků

 • kontrola a snižování znečištění
 • ochrana přírodních zdrojů
 • zkrášlování životního prostředí a péče o zeleň a krajinu
 • ochrana zvířat
 • trvale udržitelný rozvoj
 • podpora a rozvoj regionu
 • zlepšování kvality života v komunitách

 • péče o děti a mládež (dětské domovy, děti s postižením, znevýhodněné a ohrožené děti atp.)
 • péče o rodinu

 • služby a projekty pro seniory

 • sociální služby pro potřebné a sociálně znevýhodněné (charitativní, resocializační a humanitní zařízení) a sociální prevence

 • umělecká tvorba (v oblasti divadla, hudby, tance, výtvarného a vizuálního umění atp.)
 • provoz koncertních, divadelních sálů a jiných uměleckých zařízení
 • uchování, ochrana a rozvoh kulturního bohatství
 • zajímavé činnosti a sdružení na podporu kultury a umění

 • volnočasové aktivity pro děti, mládež a veřejnost

 • ústavní zdravotní péče
 • duševní zdraví a návyková onemocnění
 • zdravotní osvěta
 • péče o drogově a jinak závislé
 • péče o zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné

 • organizace podporující vzdělávání
 • celoživotní vzdělávání