Daruj Správně

MojeLiga

http://www.ligavozic.cz/mojeliga
MojeLiga je projekt komunitního dárcovství a podpory Ligy vozíčkářů. Smyslem je aktivizovat komunitu kolem Ligy vozíčkářů a nabídnout jim nástroje, kterými se mohou zapojit do činnosti organizace. Ať už jde o dobrovolnictví, pořádání benefic či individuálního darcovství.

Co podpoříte u nás?
Peníze od dárců nám umožňují dělat přesně tu činnost, která je pro lidi s hendikepem nejprospěšnější.

         Připojte se k nám a pomáhejte změnit svět kolem.

Tato sbírka je určna na podporu našich sociálních služeb určené pro lidi se zdravotním postižením, kteří potřebují radu, osobního asistenta, práci, bydlení nebo jen smysluplnou náplň volného času, ale sami neví jak na to.


          100 Kč = 8 km svobody pro člověka s hendikepem
          150 Kč = 1 hod práce osobního asistenta
          300 Kč = 2 hod výcviku asistenčního psa

          1 DMS může zajistit 10 minut osobní asistence


I malá částka posílaná pravidelně je důležitá. Právě díky takovým dárcům můžeme budovat stabilní a trvale udržitelnou organizaci, která inspiruje a podporuje hendikepované lidi na jejich cestě k samostatnosti.

Poslání organizace

Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase i při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS MOJELIGA 30 nebo
DMS MOJELIGA 60 nebo
DMS MOJELIGA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV MOJELIGA 30 nebo
DMS TRV MOJELIGA 60 nebo
DMS TRV MOJELIGA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.