Daruj Správně

Humanitární zahraniční sbírka

http://www.charita.cz
Charita ČR zajišťuje humanitární pomoc v zemích, které postihne přírodní katastrofa nebo zasáhne válečný konflikt. Pomáhá uprchlíkům či jiným osobám, které musí opustit své domovy. V mnoha zemích světa poskytuje také pomoc místním obyvatelům v oblasti vzdělávání, zajištění živobytí či zdravotní a sociální péče. V rámci projektů rozvojové spolupráce působí v Moldavsku, Srbsku, Čečně, Gruzii, Indonésií, Kambodži, Myanmaru, Mongolsku, Pakistánu, na Haiti, v Etiopii a v dalších zemích. Pomoc poskytuje těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Díky členství v Caritas Internationalis má ve většině zemí místního partnera a dokáže tak minimalizovat náklady při provádění řady aktivit.

Poslání organizace

Charita Česká republika pomáhá potřebným bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
Je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice a věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30 nebo
DMS CHARITASVET 60 nebo
DMS CHARITASVET 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV CHARITASVET 30 nebo
DMS TRV CHARITASVET 60 nebo
DMS TRV CHARITASVET 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.