Daruj Správně

Humanitární pomoc Magna Děti v tísni ve světě

http://www.magnadetivtisni.cz
Cílem projektu je dlouhodobé získávání peněžitých příspěvků na realizaci zahraničních misí organizace MAGNA, Děti v tísni/ Magna Children at Risk - poskytování akutní a dlouhodobé zdravotní a materiální pomoci lidem postiženým epidemií, přírodními katastrofami, hladomorem či lidem vyloučeným ze systému zdravotní péče jako i lidem v nouzi, kteří žijí v ohrožených částech země. Zabezpečení lékařského zázemí a to i prostřednictvím přímé účasti odborných pracovníků a lékařů, zajištění a distribuci potravin a dalších hmotných prostředků a léků včetně distribuce a výstavby zdravotnických zařízení či nouzových přístřeší.

MAGNA pracuje přímo v terénu, kde má v současnosti přes 300 pracovníků - lékaře, logistiky, koordinátory a místní pracovníky schopné okamžitě reagovat na náhle vzniklé situace.
Projekty jsou zaměřené na ošetření a péči o lidi postižené nemocemi jako HIV/AIDS, akutní podvýživa, malárie a jiné.

V současnosti má zřízené svoje stálé mise na třech kontinentech: v Kambodži, Keni, DR Kongo, Jižním Súdánu, Haiti, Nikarague, Vietnamu a Myanmaru. Po tsunami jsme působili v Indii (2005-2010).

Posláním organizace Magna Děti v tísni je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a rozvojové projekty ve světě zaměřené na pomoc lidem v nouzi, ať již způsobené chudobou, chorobami, válkou nebo ekologickou devastací, a to bez ohledu na etnickou, náboženskou či rasovou příslušnost.

Od roku 2006 působíme i v České republice, přičemž mezinárodní síť Magna Deti v núdzi/Magna Children at Risk MAGNA) byla založena na Slovensku již v roce 2001.

Poslání organizace

Posláním organizace je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a rozvojové projekty zaměřené na pomoc lidem v nouzi, ať již způsobené chudobou, chorobami, válkou nebo ekologickou devastací, a to bez ohledu na etnickou, náboženskou či rasovou příslušnost. Pracujeme přímo v terénu, kde jsme schopni okamžitě reagovat na náhle vzniklé situace.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS MAGNA 30 nebo
DMS MAGNA 60 nebo
DMS MAGNA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV MAGNA 30 nebo
DMS TRV MAGNA 60 nebo
DMS TRV MAGNA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.