Daruj Správně

Hospic sobě

http://www.hospiczdislavy.cz
"Když to doma nejde"
Od roku 2009 doprovázíme v libereckém kraji umírající klienty se svými rodinami v jejich domácím prostředí. Ne vždy je tento model péče možný, ať již z důvodů na straně rodiny nebo pro limitující kapacitu domácího hospice. Potřebujeme dát šanci těm,kteří nemají to štěstí, aby mohli zemřít ve své posteli. Prostředí lůžkového hospice se snaží rodinnému prostředí co nejvíce přiblížit.
Projekt lůžkového hospice přímo navazuje na domácí hospicovou péči a věnujeme se jeho uskutečnění od vzniku naší organizace. Přizvali jsme ke spolupráci Město Liberec, které darovalo Libereckému kraji budovu bývalého sirotčince s přilehlými pozemky. Od srpna 2014 zde probíhá celková rekonstrukce. Příjem prvních klientů předpokládáme na přelomu roku 2015/2016.

Na podporu projektu jsme vyhlásili veřejnou sbírku "Dnes ty, zítra já" s podtitulem "Hospic sobě" na nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty a na obnovu technického zázemí organizace.

Na provozování Hospice sv. Zdislavy se pilně chystáme, vzděláváme pracovníky v přímé péči i administrativě, oslovujeme dárce. V tuto chvíli již máme zakoupena všechna polohovací lůžka.

Když na svět přicházíme, jsme obklopeni láskou a péčí. Stejně tak by tomu mělo být, když z tohoto světa odcházíme.


Poslání organizace

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS HOSPICZDISLAVY 30 nebo
DMS HOSPICZDISLAVY 60 nebo
DMS HOSPICZDISLAVY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV HOSPICZDISLAVY 30 nebo
DMS TRV HOSPICZDISLAVY 60 nebo
DMS TRV HOSPICZDISLAVY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.