Daruj Správně

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

http://www.hospic-cercany.cz
Cílem realizace projektu Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech je umožnit lidem v terminální fázi většinou nádorového onemocnění důstojný a klidný závěr života, prožít ho bez bolesti a pocitu osamění, naplnit ho tím, co považují za důležité, učinit kroky, se kterými otáleli, rozloučit se, žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí.
Naší snahou je poskytovat kvalitní paliativní péči 24 hodin denně všem nemocným lidem, kteří se rozhodnou strávit poslední etapu svého života s námi.
Prostředky vybrané prostřednictvím DMS budou využity na materiální zabezpečení Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, opravy a udržování zařízení a částečnou úhradu energií.

Poslání organizace

Společnost TŘI, o.p.s. vznikla transformací Občanského sdružení TŘI, registrovaného v roce 1992. Dlouhodobým posláním organizace je poskytovat pomoc a péči zejména nemocným lidem se zvláštní orientací na pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Snažíme se o návrat tradic rodinného doprovázení a poskytování odborné péče tam, kde již rodinná péče nestačí. Centrem našeho zájmu je člověk se všemi jeho specifickými potřebami.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS HOSPICCERCANY 30 nebo
DMS HOSPICCERCANY 60 nebo
DMS HOSPICCERCANY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV HOSPICCERCANY 30 nebo
DMS TRV HOSPICCERCANY 60 nebo
DMS TRV HOSPICCERCANY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.