Daruj Správně

Hospic Anežky České - Rozvoj hospicové péče

http://www.hospic.cz

Hospic Anežky České, registrované nestátní zdravotně sociální zařízení - první hospic v ČR, slouží nemocným a jejich blízkým již 20. rokem. Usiluje o pozitivní a důstojný závěr lidského života v součinnosti s profesionální léčbou bolesti, tlumením dalších příznaků onemocnění se zajištěním lidské podpory. Usiluje o uspokojení všechny čtyřech okruhů potřeb těžce nemocného pacienta: biologických, psychologických, sociálních a spirituálních.

Darované finanční prostředky jsou určeny na zdravotnický materiál, léky, na opravy a údržbu zařízení potřebného při péči o těžce nemocné a vybudování nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České a ambulanci hospicové a paliativní léčby. 

Při poskytování hospicové péče nasloucháme nemocnému i jeho rodině, abychom získali zpětnou vazbu o kvalitě naší služby. Když s nimi hovoříme, tak často projevují strach z toho, co je čeká, jak to vše zvládnou. Těžká nemoc mění běh celé rodiny, mění se i potřeby nemocného. Situace je tím náročnější, oč závažnější onemocnění je a čím déle jím nemocný prochází. Rodina pak řeší, jak zajistit nemocnému nejlepší péči apod. Právě tehdy mnozí ocení, že existuje jak lůžkový hospic – Hospic Anežky České, tak Mobilní hospic Anežky České a také Ambulance paliativní péče. Pracovníci hospicového týmu řeší konkrétní účinné léčebné aplikace, které pomáhají zvládat bolest, ale také poskytují psychickou podporu, poradenství a vytváří zázemí, které je pro rodinu velmi důležité.

Hospic Anežky České poskytuje potřebnou péči těžce nemocným a umírajícím již 22. rok, ročně poskytne péči na lůžkách zhruba 400 pacientům, koncem roku 2016 to je celkem již 8 100 nemocných. V okruhu zhruba 25 km kolem Červeného Kostelce působí Mobilní hospic Anežky České, který ročně poskytne nepřetržitou pohotovostní péči více než 80 nemocným, u nichž uskuteční přes 2 tis. návštěv. Ambulance paliativní péče přichází se svými bolestmi okolo 200 pacientů ročně.

Upřímně děkujeme za pomoc, kterou ve prsopěch hospicové péče vynaložíte. 

 

Poslání organizace

Obecným předmětem činnosti je zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, zdravotnických, sociálních, školských a jiných zařízení a služeb, jejich metodické vedení a poradenský servis, provozování půjčoven zdravotnických pomůcek, zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče, pořádání sbírek a humanitárních a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v České republice a v zahraničí.
Organizace poskytuje zdravotní a sociální služby (má registrováno 6 sociálních služeb), dále vzdělávání (vlastní akreditaci vzdělávacího střediska i akreditaci jednoho vzdělávacího projektu), volnočasové aktivity pro děti a mládež a další.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS HOSPICCK 30 nebo
DMS HOSPICCK 60 nebo
DMS HOSPICCK 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV HOSPICCK 30 nebo
DMS TRV HOSPICCK 60 nebo
DMS TRV HOSPICCK 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.