Daruj Správně

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

http://www.barry.cz
Projekt se zaměřuje na léčebnou jízdu na koni, která je součástí léčebných metod založených na kontaktu člověka s koňmi. Tato metoda se zaměřuje především na děti a mládež v ústavní výchově. Jízda na koni má za cíl příznivě působit na psychické i fyzické poruchy dětí. Projekt má za cíl vybudování a zajištění hipocentra v Dětském domově Býchory, který jako jediný domov v ČR zajišťuje komplexní péči pomocí hiporehabilitace a zajistit její služby dětem dětských domovů středočeského kraje a speciálních škol kolínského regionu.

Poslání organizace

Pořádání a podpora kulturních a společenských aktivit a programů v kolínském regionu. V rámci těchto aktivit je zahrnuta práce se sociálně ohroženými dětmi a mládeží, dětmi a mládeží s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, práce s tělesně a smyslově postiženými dětmi a mládeží. Snažíme se především o integraci těchto dětí do společnosti a o jejich snazší zapojení do běžného života.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS HIPO 30 nebo
DMS HIPO 60 nebo
DMS HIPO 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV HIPO 30 nebo
DMS TRV HIPO 60 nebo
DMS TRV HIPO 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.