Daruj Správně

Fond seniorů

http://www.krasapomoci.cz
Fond seniorů podporuje prověřené projekty, které poskytují moderní sociální služby pro seniory, respektující jejich potřeby, zamezující jejich vyloučení ze společnosti a umožňující jim žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí.
Podporované projekty jsou zaměřeny zejména na služby osobní asistence a pečovatelské služby, kvalitní aktivizační programy, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a sociálních zařízeních pro seniory a sociální poradenství. Nadace také pomáhá při získávání kompenzačních pomůcek a podílí se na zabezpečování vybavení zařízení poskytující sociální služby pro seniory.

Nadace na základě Žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku poskytuje příspěvky na konkrétní projekty organizací. Získané finanční prostředky z DMS jsou využívány na podporu jednotlivých prověřených projektů.
O podpořených projektech pravidelně informujeme na webových stránkách Nadace: www.krasapomoci.cz/pomahame.Poslání organizace

Posláním Nadace je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života.
Nadace svým působením usiluje o rozvoj a uplatňování základních humanitárních a právních principů života společnosti, a tak deklaruje svoji snahu o všestrannou podporu a pomoc vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS FONDSENIORU 30 nebo
DMS FONDSENIORU 60 nebo
DMS FONDSENIORU 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV FONDSENIORU 30 nebo
DMS TRV FONDSENIORU 60 nebo
DMS TRV FONDSENIORU 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.