Daruj Správně

Fandíme rodině

http://www.prorodiny.cz
FANDÍME RODINĚ je motto více jak dvacetileté činnosti Centra pro rodinu a sociální péči z. s., jehož posláním je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot, což naplňuje pomocí tří středisek.

Středisko RODINA vytváří aktivity pro podporu mezilidských vztahů jako např. preventivní či vzdělávací programy pro rodiny, manžele, seniory, komplex poradenských služeb.

Projekt VÝZVA nabízí sociální služby pro děti, mladé lidi s postižením a jejich rodiny v oblasti osobní asistence, poradenských služeb, úlevové péče a volnočasových aktivit.

Klub ÁMOS realizuje interaktivní výstavy a projekty pro děti a mládež. Ročně naše projekty navštíví cca 43 000 lidí. Mnohé z těchto aktivit jsou zdarma, aby byly dosažitelné i pro sociálně slabší rodiny.

Poslání organizace

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS PRORODINY 30 nebo
DMS PRORODINY 60 nebo
DMS PRORODINY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV PRORODINY 30 nebo
DMS TRV PRORODINY 60 nebo
DMS TRV PRORODINY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.