Daruj Správně

Dům pro Charitu

http://www.policka.charita.cz
Dům pro Charitu je projekt, kterým chceme získat část prostředků na rozvoj a rekonstrukci nově zakoupeného domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.
V domě bude provozována významná část stále se rozrůstajících sociálních služeb Oblastní charity Polička. Své zázemí zde najdou služby pro rodiny s nezletilými dětmi Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče, dále Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a v regionu naprosto ojedinělá služba Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním. V přízemí vznikne cvičná kuchyň pro osoby s mentálním postižením.

Poslání organizace

Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.
Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné životní situaci.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRETIDUM 30 nebo
DMS TRETIDUM 60 nebo
DMS TRETIDUM 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV TRETIDUM 30 nebo
DMS TRV TRETIDUM 60 nebo
DMS TRV TRETIDUM 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.