Daruj Správně

Domov Řepy

http://www.domovrepy.cz
Domov sv. Karla Boromejského poskytuje zdravotní a sociální služby nemocným nesoběstačným seniorům. Provozuje lůžkovou část a denní stacionář. Zajišťuje také rekvalifikaci odsouzeným ženám a zaměstnává je ve svém provozu.

Poslání organizace

Poslání Domova vychází z poslání jeho zřizovatele - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a tím je služba potřebným a bezmocným lidem.
V současnosti Domov zajišťuje zdravotní a sociální pobyty pro nemocné seniory a provozuje denní stacionář.
V objektu Domova také sídlí Oddělení výkonu trestu pro ženy. Těmto ženám Domov zajišťuje rekvalifikační sanitářský kurz sv. Zdislavy a zaměstnává je v pomocných provozech (kuchyně, prádelna, úklid apod.).
Absolventky sanitářského kurzu pak pracují přímo u lůžek pacientů.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DOMOVREPY 30 nebo
DMS DOMOVREPY 60 nebo
DMS DOMOVREPY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DOMOVREPY 30 nebo
DMS TRV DOMOVREPY 60 nebo
DMS TRV DOMOVREPY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.