Daruj Správně

Doma je doma

http://www.prosaz.cz
Projekt si klade za cíl poskytnout kvalitní služby osobní asistence, které zajistí právo na plnohodnotný život v přirozeném prostředí domova bez nutnosti umístění do ústavu.
Klienti využívající služeb osobní asistence, jsou především hendikepování spoluobčané, ale i senioři, kteří by bez každodenní pomoci osobní asistence byli odkázání na ústavní péči. Ta ale mnohdy hodnotu člověka degraduje. Osobní asistence vykonávána přímo v bytě klienta, tedy v jeho přirozeném prostředí, ale i v běžném veřejném prostředí, umožňuje i nadále žít kvalitní život se snahou o sociální začlenění do plnohodnotného života ve společnosti. Jde především o pomoc se základními úkony, které „zdravého" provází na každém jeho kroku. Ať už se jedná o pomoc při ranní hygieně, oblékání, pomoc při přesunu na vozík, doprovod do zaměstnání, do školy, k lékaři, pomoc při nákupech, pomoc při přípravě jídla, doprovod za kulturou, večerní hygienu, až po ukládání na lůžko apod. Osobní asistence je klientům k dispozici 7 dní v týdnu 365 dní v roce. Osobní asistent tedy nahrazuje např. klientovy nohy, ruce, hmat.
Pro mnoho klientů je také zárukou kvalitní péče osoba předsedkyně sdružení Ing. Ivety Peškové. I přes své těžké tělesné postižení dokázala vybudovat stabilní neziskovou organizaci, která funguje již mnoho let. Paní předsedkyně Ing. Iveta Pešková je nositelkou ceny Olgy Havlové za rok 1997.

Poslání organizace

Posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DOMAJEDOMA 30 nebo
DMS DOMAJEDOMA 60 nebo
DMS DOMAJEDOMA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DOMAJEDOMA 30 nebo
DMS TRV DOMAJEDOMA 60 nebo
DMS TRV DOMAJEDOMA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.