Daruj Správně

Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte pomáhat

http://www.inexsda.cz

Dobrovolnictví pro všechny: podpora dobrovolníků s omezenými příležitostmi - primárně mládež se zdravotním postižením, ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů, v péči spolupracujících neziskových organizací pracujících s ohroženou mládeží. Příležitost, aby nebyli neustále jenom příjemci pomoci, ale mohli také zažít pocit, že sami pomáhají jako dobrovolníci.

Mezinárodní dobrovolnické projekty v ČR i v zahraničí poskytují jedinečný prostor pro setkávání a poznávání kultur a lidí z odlišného prostředí a sebe rozvoj dobrovolníka. Tím vytvářejí ideální příležitost pro začlenění mládeže s omezenými příležitostmi, dobrovolník tak vstupuje do nového kolektivu bez předem vytvořené „nálepky“.

Účast na dobrovolnickém projektu a návazných aktivizačně-vzdělávacích aktivitách vede u cílové skupiny k rozvoji sociálních a komunikačních kompetencí, vytváří prostor pro budování porozumění mezi mládeží s omezenými příležitostmi a jejich vrstevníky a přispívá k toleranci k odlišnosti kulturní, fyzické a/nebo sociálně-ekonomické ze strany většinové společnosti.

Zapojení dobrovolníci získávají prostor pro seberealizaci jak v mezinárodním tak následně v českém prostředí. Díky zkušenosti ze zahraničního prostředí, kde nejsou stigmatizováni domovskými podmínkami a jsou chápáni jako rovnocenní členové dobrovolnické komunity, získávají klíčové kompetence a potřebnou sebedůvěru pro interakci se svými vrstevníky. S touto zkušeností je pak v ČR nadále pracováno systematicky v rámci aktivizačně-vzdělávacího modelu INEX-SDA spirály a mladý člověk s omezenými možnostmi získává přístup a podporu k zapojení se do navazujících aktivit a do vytvořené sítě mladých lidí s totožnou zkušeností a zájmem o dobrovolnictví.

Poslání organizace

Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  30 nebo
DMS  60 nebo
DMS  90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV  30 nebo
DMS TRV  60 nebo
DMS TRV  90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.