Daruj Správně

Dlouhodobá péče o seniory, kteří potřebují pomoc druhých

http://www.sue-ryder.cz/darujte/

Klienti domova pro seniory mají průměrný věk 87,4 let a strádají v důsledku špatného zdravotního stavu, tělesného postižení a různých forem demence. Projekt zabezpečuje propojení sociální a zdravotně – ošetřovatelské péče, díky které nemusí naši senioři opouštět Domov a dojíždět do ambulantních zařízení a nemocnic. Zůstávají ve svém přirozeném prostředí a nejsou vystaveni velké fyzické zátěži a stresu.

Lékařská a ošetřovatelská péče, poskytovaná klientům v Domově, je ze zdravotního pojištění hrazena jen částečně. Pomozte nám získat potřebné finance na její zabezpečení!

„Paní Marie, které je 87 let, se pohybuje jen na vozíčku, kvůli ztíženému zdravotnímu stavu potřebuje časté odborné ošetření. Nemusí do specializované ambulance, protože náš kvalifikovaný personál je vyškolený v léčení chronických ran. Pracujeme s moderními materiály, které musíme nakupovat ze svých zdrojů, ale víme, že působí rychleji. Tím ušetříme minimálně 3 převozy Paní Marie do ambulance.

Poslání organizace

Domov Sue Ryder, o.p.s. pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Poskytujeme odborné poradenství a zajišťujeme péči – pokud to jde, tak u seniorů doma, nebo v Domově pro seniory Sue Ryder. Naším cílem je umožnit seniorům, kteří jsou závislí na pomoci druhých, plnohodnotně prožít spokojené a důstojné stáří.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  30 nebo
DMS  60 nebo
DMS  90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV  30 nebo
DMS TRV  60 nebo
DMS TRV  90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.