Daruj Správně

Dejte s námi informacím smysl

http://www.internetporadna.cz
InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Poskytuje jim odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, potíží s dávkami, důchody a psychologické či právní poradenství. Vedle poradenství nabízí také službu sociální rehabilitace, která pomáhá lidem se zdravotním postižením získat znalosti a dovednosti potřebné pro plnohodnotné začlenění se do života společnosti. Lidem v krizových situacích poskytuje telefonickou pomoc na Olomoucké lince důvěry a na chatu.

Poslání organizace

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, vzdělávání a zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci, včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Organizace má tři registrované sociální služby - službu sociální rehabilitace Restart, službu odborné sociální poradenství a službu telefonickou krizovou pomoc.

Posláním služby sociální rehabilitace Restart je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní.

Posláním služby Poradna je poskytovat odborné sociální poradenství osobám starším 18-ti let se zdravotním znevýhodněním, seniorům a osobám o ně pečujícím. Podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit. Služba je poskytována formou ambulantní i terénní.

Prostřednictvím telefonické krizové pomoci poskytujeme podporu lidem v krizových situacích.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS IP 30 nebo
DMS IP 60 nebo
DMS IP 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV IP 30 nebo
DMS TRV IP 60 nebo
DMS TRV IP 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.