Daruj Správně

Mezi námi, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Mezi námi se zrodila z pocitu, že je škoda, když se vazby mezi generacemi vytrácejí. Proto jsme začali podporovat pravidelná setkávání těch nejmenších s těmi nejstaršími - dětí z mateřských či základních škol a babiček a dědečků z domovů či klubů seniorů.

Mezigenerační setkání v projektu nazvaném „Povídej" se konají jednou měsíčně a jejich náplní jsou společné aktivity - výtvarné, hudební či pohybové, ale také čtení, vyprávění nebo oslavy různých svátků. Věříme, že je potřebné a správné, aby k sobě ti nejmenší s těmi nejstaršími nacházeli cestu, aby společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Považujeme za důležité učit děti úctě ke stáří. Senioři se stávají jejich kamarády; děti se přirozeně učí, že ve společnosti žijí i osoby, které potřebují naši péči a ohleduplnost. Seniorům naopak nabízíme možnost čerpat energii z ryzí radosti, upřímnosti a úžasné vitality těch nejmenších.

Projekty organizace