Daruj Správně

Oblastní charita Červený Kostelec

Obecným předmětem činnosti je zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, zdravotnických, sociálních, školských a jiných zařízení a služeb, jejich metodické vedení a poradenský servis, provozování půjčoven zdravotnických pomůcek, zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče, pořádání sbírek a humanitárních a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v České republice a v zahraničí.

Organizace poskytuje zdravotní a sociální služby (má registrováno 6 sociálních služeb), dále vzdělávání (vlastní akreditaci vzdělávacího střediska i akreditaci jednoho vzdělávacího projektu), volnočasové aktivity pro děti a mládež a další.

Projekty organizace