Daruj Správně

Nadace Leontinka

Posláním organizace je mnohostranná pomoc dětem 0-25 let se zrakovým postiženým- přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí, které pečují o těžce zrakově postižené děti

- podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení

- zvyšovat dostupnost speciálních pomůcek a léčebných programů pro zrakově postižené děti

- šířit informace o potřebách zrakově postižených dětí

- podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a výzkumu nových léčebných metod

- umožnit integraci zrakově postižených dětí do škol a zájmových organizací

Projekty organizace