Daruj Správně

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

V České republice pomáháme při povodních a věnujeme se také prevenci a připravenosti obcí na mimořádné události.Pracujeme s dobrovolníky, a to jak v České republice, tak také v zahraničí.

Od roku 2014 také nabízíme školení pro učitele základních škol v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání.

Projekty organizace