Daruj Správně

Diakonie ČCE

Posláním DČCE je poskytování sociální, zdravotní, pedagogické a pastorační péče lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. Jedná se o druhou největší nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby v ČR. Je součástí široké sítě partnerských diakonických organizací v Evropě.

Projekty organizace