Daruj Správně

Volný čas a amatérský sport

Hlavním cílem organizací je v nejširším slova smyslu všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Stěžejním prostředkem k jeho dosažení je výchova a podpora rozvoje duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Organizace podporují mimoškolní výchovu a snaží se o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro svoji činnost.