Daruj Správně

Kultura, umění a památky

V oblasti umění a kultury působí velký počet subjektů, které se věnují přímé umělecké tvorbě v oblasti divadla, hudby, tance, literatury, kinematografie, výtvarného a vizuálního umění atd.
Důležité místo zaujímají organizace, které se zabývají provozem koncertních a divadelních sálů, rozvojem zájmové činnosti a sdružení na podporu kultury a umění, ochranou kulturního bohatství nebo třeba zapojováním jednotlivých kulturních projektů do strukturálního a regionálního rozvoje.