Daruj Správně

Humanitární pomoc a lidská práva

Humanitární pomoc reaguje na momentální krizi a je poskytována po dobu, kdy není postižená země či oblast schopna z větší části fungovat samostatně. Na to navazují projekty dlouhodobé v rámci rozvojové pomoci, které se zaměřují na chudobu, potenciál pro lidský rozvoj a trvale udržitelný rozvoj formou podpory vzdělání či podnikání, zajištění zdravotní a sociální péče atd. V oblasti lidských práv je především snaha postavit se proti jejich porušování kdekoliv na světě.