Daruj Správně

Životní prostředí, rozvoj regionů a ochrana zvířat

Ochrana životního prostředí a zvířat je velmi pestrá a široká oblast, která zahrnuje nejen práci v terénu, ale také šetrné hospodaření, minimalizaci dopadů na ekosystémy apod. Důležitou oblastí je trvale udržitelný rozvoj.