Daruj Správně

Senioři

Projekty zaměřující se na potřeby seniorů. Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů, poskytnutí stravy nebo ubytování, vzdělávací a aktivizační činnost, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutická činnost a pomoc při prosazování práv a zájmů.