Daruj Správně

Děti, mladí a rodina

Pomoc dětem z dětských domovů, dětem a mladým s postiženími či znevýhodněným a ohroženým. Pomoc při zvládání běžných úkonů – například při zajištění bydlení, ale také výchovná, vzdělávací a poradenská činnost, terapeutická činnost a pomoc při prosazování práv a zájmů. Patří sem také  zdravotní osvěta a péče o rodinu.