Daruj Správně

Pomoc sociálně znevýhodněným

Pomoc a podpora osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. – Ppomoc při zvládání běžných úkonů, poskytnutí stravy nebo ubytování, vzdělávací a aktivizační činnost, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutická činnost a pomoc při prosazování práv a zájmů.