Daruj Správně

Pomoc nemocným a lidem s handicapem

Pomoc a podpora osobám, které se nacházejí v nepříznivé zdravotní situaci. Mezi široký záběr činností patří – pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů, poskytnutí stravy nebo ubytování, vzdělávací a aktivizační činnost, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutická činnost a pomoc při prosazování práv a zájmů.