Daruj Správně

Dar s velkým D

http://www.diakonie.cz

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí.
Denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích - od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových zařízení, azylové domy, občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště apod. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.
Dále zajišťujeme humanitární pomoc v ČR i v zahraničí.

Připojte se k naší sbírce, je to unikátní příležitost, jak podporovat naše klienty - od malých dětí s postižením třeba až po seniory v požehnaném věku. Každý měsíc vybíráme na jiný smysluplný účel a každý měsíc tak můžete podpořit naše klienty v různých zařízeních a službách Diakonie, a učinit tak jejich život kvalitnější.

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.


 


V květnu věnujeme výtěžek sbírky Dar s velkým D klientům Domova Radost v Merklíně.

Představujeme se

V Domově Radost Diakonie Západ žijí dospělí lidé s těžším postižením a s diagnózou autismus. Klienti zde žijí stejným životem jako jejich vrstevníci – starají se o domácnost, vaří, nakupují, sportují, jezdí na výlety.

Co bychom potřebovali

Potřebovali bychom zakoupit dva nové spotřebiče – sušičku a myčku nádobí. Náš domov nemá vhodné prostory k sušení prádla, a protože více pereme je v zimních měsících, je sušení složitější. Denně také vaříme, musíme proto nahradit i starší myčku.

Kolik nás to bude stát?

Potřebujeme vybrat 25 000 Kč.

 

Děkujeme, že pomáháte tam, kde je třeba!

Více o sbírce


 

Poslání organizace

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí.
Denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích - od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových zařízení, azylové domy, občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště apod. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.
Dále zajišťujeme humanitární pomoc v ČR i v zahraničí.

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIECCE 30 nebo
DMS DIAKONIECCE 60 nebo
DMS DIAKONIECCE 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DIAKONIECCE 30 nebo
DMS TRV DIAKONIECCE 60 nebo
DMS TRV DIAKONIECCE 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.