Daruj Správně

Dar s velkým D

http://www.diakonie.cz

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí.
Denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích - od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových zařízení, azylové domy, občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště apod. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.
Dále zajišťujeme humanitární pomoc v ČR i v zahraničí.

Připojte se k naší sbírce, je to unikátní příležitost, jak podporovat naše klienty - od malých dětí s postižením třeba až po seniory v požehnaném věku. Každý měsíc vybíráme na jiný smysluplný účel a každý měsíc tak můžete podpořit naše klienty v různých zařízeních a službách Diakonie, a učinit tak jejich život kvalitnější.

Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.


 


V dubnu věnujeme výtěžek sbírky Dar s velkým D klientům chráněného bydlení Ovečka v Brně.

Představujeme se

V Diakonii Brno provozujeme službu chráněné bydlení Ovečka. Ve třech samostatných bytech žije 11 klientů – žen a mužů s různými typy psychiatrických diagnóz, kteří se zde učí žít tak, jak je běžné - starají se o domácnost, chodí do práce, sportují i odpočívají.

Co bychom potřebovali

Jako v každé domácnosti, i v těch našich je potřeba čas od času udělat rekonstrukci nebo vyměnit některé starší vybavení. Vzhledem k tomu, že naši klienti často kvůli medikaci odpočívají, rádi bychom jim nakoupili nové lůžkoviny, povlečení a chrániče na matrace.

Kolik nás to bude stát?

Potřebujeme vybrat 18 000 Kč.

 

Děkujeme, že pomáháte tam, kde je třeba!

Více o sbírce


 

Poslání organizace

Posláním DČCE je poskytování sociální, zdravotní, pedagogické a pastorační péče lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. Jedná se o druhou největší nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby v ČR. Je součástí široké sítě partnerských diakonických organizací v Evropě.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIECCE 30 nebo
DMS DIAKONIECCE 60 nebo
DMS DIAKONIECCE 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DIAKONIECCE 30 nebo
DMS TRV DIAKONIECCE 60 nebo
DMS TRV DIAKONIECCE 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.