Daruj Správně

Čmelák: pro lidi, pro přírodu, pro krajinu

www.cmelak.cz

Cílem projektu je získávání finančních prostředků na praktickou ochranu přírody a krajiny v České republice. Nedílnou součástí je zapojování veřejnosti do praktické ochrany přírody formou exkurzí a dobrovolnických akcí. www.cmelak.cz, Facebook Čmelák

Poslání organizace

Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Od roku 1994 prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. Naší specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu. Co jsme dokázali: 

  • Vrátili jsme do přírody 400 000 sazenic původních druhů stromů a keřů z našich lesních školek 
  • Pečujeme již o 62 hektarů přírodních pozemků na 20 vlastních lokalitách (lesy, louky, mokřady) 
  • Přispěli jsme k revitalizaci stovek hektarů krajiny na pozemcích dalších vlastníků 
  • Naše výukové programy v oblasti ekologické výchovy rozšířily obzory 23 000 žáků a studentů 
  • Více než 15 000 přátel přírody se zúčastnilo exkurzí po přírodních lokalitách a dobrovolnické práce v terénu 
  • Celkem jsme za 21 let úspěšně dokončili 100 různých projektů pro lidi, pro přírodu, pro krajinu

Posláním Čmeláka je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  30 nebo
DMS  60 nebo
DMS  90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV  30 nebo
DMS TRV  60 nebo
DMS TRV  90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.