Daruj Správně

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

http://www.care.cz
Cílem projektu je zajištění rozvojové spolupráce a humanitární pomoci při katastrofách a při nouzových situacích v zahraničí i v ČR podle aktuálních potřeb - realizací humanitárních, rozvojových a vzdělávacích aktivit.
Zaměření projektů na pomoc v nouzi, boj proti chudobě a rozvojové programy zcela odpovídají poslání a smyslu činnosti CARE.

Důležitost projektu s využitím DMS spočívá v možnosti reagovat bezprostředně na vzniklé krizové a nouzové situace v programových zemích, zajistit základní potraviny, prostředky pro přežití a zajistit plán dalších kroků k obnově, stejně jako v možnosti zajistit prostředky na programy rozvoje nejchudších regionů.

Organizace CARE vyhodnocuje pravidelně dopad projektů a činností v jednotlivých zemích, zajišťuje zprávy od místních spolupracovníků k výstupům - od počtu podpořených osob, přes vytvořené instituce, realizované programy až po účinnost opatření v posilování, rozhodování a aktivního zapojení občanské společnosti, nebo posuzování dopadů na životní prostředí. Hlavním zdrojem reportingu jsou zprávy k projektům a výroční zprávy.

CARE Česká republika je spolek pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. 
Organizace byla v ČR založena v roce 2007 jako pobočka mezinárodní organizace CARE International, která slaví 70 let od svého založení (v roce 1945).

Pomoc při katastrofách a humanitární pomoc
Při katastrofách a v krizových situacích je CARE schopna pomáhat rychle a efektivně, díky zastoupení po celém světě.
CARE dodává potraviny, poskytuje nouzová přístřeší, dodává léky, nabízí ovšem i psychologickou péči. 
Po nezbytném řešení nouzové situace dále CARE zajišťuje lidem v postižených oblastech návazné programy, aby o možná nejdříve získali nazpět samostatnost a soběstačnost. 
Po velkých katastrofách zůstává CARE v postižené oblasti, aby pomohla s obnovou infrastruktury. 

Dlouhodobé projekty pro rozvojové oblasti: 
K hlavním cílům organizace CARE patří zajištění udržitelného zásobování potravinami a vodou
CARE proto zajišťuje mnoho projektů v oblasti zemědělství a lesního hospodářství v souladu s místními podmínkami.
CARE podporuje sociálně a ekonomicky znevýhodněné v jejich přístupu ke v
zdělání, příjmům a ke zdravotní péči, a možnosti politického spolurozhodování.

We CARE!

Poslání organizace

CARE Česká republika je spolek pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Je součástí mezinárodní organizace CARE International.
Organizace CARE je politicky a světonázorově nezávislá organizace, která prosazuje uskutečnění vize světa plného naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém musí být chudoba a nespravedlnost poraženy a lidé mohou žít důstojně v míru a bezpečí.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CARE 30 nebo
DMS CARE 60 nebo
DMS CARE 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV CARE 30 nebo
DMS TRV CARE 60 nebo
DMS TRV CARE 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.