Daruj Správně

Bílá stopa Šumava

http://www.rras.cz

Na Šumavě se nachází nejrozsáhlejší síť udržovaných značených tras pro lyžaře u nás. Většina z více než 600 km udržovaných tras se nachází na území Národního parku Šumava. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. koordinuje údržbu lyžařských běžeckých tras ve spolupráci s dalšími institucemi (Regionální sdružení Šumava, NP Šumava, Jihočeský a Plzeňský kraj, cca 30 šumavských obcí).
Veškeré informace jsou k dispozici na www.bilastopa.cz.

Obce financují 90% nákladů na úpravu lyžařských běžeckých tras vlastních rozpočtů (celkové náklady cca 3 mil. Kč/sezónu). Proto bychom chtěli využít dobrovolné formy "zpoplatnění" lyžařských tras prostřednictvím dárcovské SMS. Tak budou mít sami lyžaři možnost jednoduše přispět.

Poslání organizace

Posláním organizace je součinnost subjektů v regionu a propagace regionu.
Za cca 10 let se podařilo vybudovat síť lyžařských běžeckých tras na Šumavě, což je výsledkem spolupráce šumavských obcí, Správy Národního parku Šumava a dalších dotčených organizací.
RRAŠ a jeden z jejích zřizovatelů (Regionální sdružení Šumava) získali prostředky (z EU a krajských prostředků) na údržbu lyž. stop, na pořízení 3 rolb, pořízení a provoz 10 GPS (zřízení webu www.bilestopy.cz ).
Dále provozujeme www.bilastopa.cz, každoročně vydáváme mapky a administrujeme krajské příspěvky. V plánu je sjednocení značení lyž. tras v terénu a zajištění dotace z EU na realizaci.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS BILASTOPASUMAVA 30 nebo
DMS BILASTOPASUMAVA 60 nebo
DMS BILASTOPASUMAVA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV BILASTOPASUMAVA 30 nebo
DMS TRV BILASTOPASUMAVA 60 nebo
DMS TRV BILASTOPASUMAVA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.