Daruj Správně

Bezpečný prostor pro děti

http://www.osbonanza.cz
Občanské sdružení Bonanza dlouhodobě provozuje nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou ve Vendolí. Do klubu denně dochází více než 15 dětí, které zde smysluplně využívají svůj volný čas a společně s našimi zaměstnanci řeší své osobní problémy. Zajišťujeme pro ně bezpečný prostor, který mohou využívat pro svůj osobnostní rozvoj. Prostředkem k tomu jsou nám činnosti a práce s koňmi.

Klub je umístěn na starém statku, který nutně potřebuje rekonstrukci, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost pohybu dětí v jeho prostorách. Výtěžek z DMS tak bude určen na dofinancování rekonstrukce prostor, které využívá Nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou.


Poslání organizace

Jsme nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Provozujeme tři nízkoprahové kluby, do kterých mohou chodit děti a mládež bezplatně i anonymně. Mohou zde řešit své osobní problémy, dozvědět se něco nového o aktuálních tématech, udělat si úkoly, nebo si jen popovídat u stolního fotbálku a jiných her. Vedle těchto klubů provozujeme ještě sociální služby pro rodiny s dětmi - tedy pomáháme rodinám a dětem, které se ocitly v krizové situaci, nalézt možné způsoby řešení.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS BONANZA 30 nebo
DMS BONANZA 60 nebo
DMS BONANZA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV BONANZA 30 nebo
DMS TRV BONANZA 60 nebo
DMS TRV BONANZA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.