Daruj Správně

Betlém dětem

http://www.nfbetlem.cz
Posláním Azylového domu pro těhotné ženy v tísni je podpora těhotných žen a matek v překonávání jejich nepříznivé situace prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. V průběhu pobytu je klientkám nabízena možnost rozvíjet své rodičovské kompetence skrze metodu videotrénink interakcí, setkání s psychologem (individuální i skupinové), skrze přednášky a diskuze na téma mateřství a rodičovství, a také v oblasti finančního hospodaření. Klientky se mohou zapojit do projektu Začít znovu, který jim nabízí formou zaměstnávání možnost získání pracovních návyků i drobného přivýdělku.

Azylový dům provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, kterou nadační fond za tímto účelem založil a nadále podporuje.

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí těhotným ženám a matkám:
- zajištění bezpečného bydlení pro matku a dítě
- poskytování sociálního poradenství
- pomoc při vyřízení oprávněných sociálních dávek a nároků
- zaměstnání dle individuální situace matky
- posílení schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte.

Poslání organizace

Nadační fond byl založen primárně za účelem šíření úcty a ochrany lidského života od jeho početí až k porodu formou konkrétních kroků vůči jednotlivému člověku. Prakticky podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte.

V letech 2003 až 2007 zrekonstruoval budovu azylového domu, která od roku 2008 až dosud slouží jako Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Nadační fond jej finančně podporuje prostřednictvím své veřejné sbírky a od roku 2010 také prostřednictvím projektu DMS Betlém dětem.


Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS BETLEM 30 nebo
DMS BETLEM 60 nebo
DMS BETLEM 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV BETLEM 30 nebo
DMS TRV BETLEM 60 nebo
DMS TRV BETLEM 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.