Daruj Správně

ARPIDA - Pod jednou střechou

http://www.arpida.cz
Centrum ARPIDA od svého otevření v roce 1993 představuje unikátní spojení navzájem prostupných a na sebe navazujících léčebných, vzdělávacích, sociálních a pracovních prostředků ucelené rehabilitace osob s kombinovaným zdravotním postižením od narození až do dospělosti. Cílená podpora pod jednou střechou umožňuje dosahovat důležitých terapeutických pokroků a přizpůsobovat vzdělávání a sociální služby rozdílným potřebám každého příchozího člověka s postižením. Taková péče však po 22 letech zároveň znamená nutnost neustále opravovat a rekonstruovat rozsáhlé zázemí včetně zastaralého technického vybavení. Je potřebné obnovovat a doplňovat nákladné terapeutické pomůcky a zařízení. Centrum tak chce reagovat na poptávku svých klientů a přizpůsobovat se jejich měnícím se potřebám a moderním léčebným i vzdělávacím přístupům. To vše vyžaduje značné množství finančních prostředků, které v rámci běžného provozního rozpočtu organizace, nezbývají. Projekt ARPIDA - Pod jednou střechou umožňuje oslovit veřejnost, zapojit ji do zkvalitnění a rozvoje služeb centra ARPIDA pro další období.

Poslání organizace

Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mládež a dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, formou denní komplexní koordinované péče v duchu ucelené rehabilitace.
Tato péče je zajištěna prostřednictvím:
- Střediska sociálních služeb
- Nestátního zdravotnického zařízení
- Škol a školských zařízení

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ARPIDA 30 nebo
DMS ARPIDA 60 nebo
DMS ARPIDA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV ARPIDA 30 nebo
DMS TRV ARPIDA 60 nebo
DMS TRV ARPIDA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.