Daruj Správně

Aktivační centrum - Jsme tady

http://www.jsmetady.cz
Aktivační centrum - Jsme tady je určeno mladým lidem s kombinovaným postižením, převážně zrakovým + tělesným a mentálním. Zaměřuje se na jejich rozvoj, výchovu a vzdělávání, aby se mohli v co největší míře zapojit do běžného života ve společnosti. V centru uživatelé služeb mohou realizovat různé činnosti, od nácviku sebeobsluhy, rehabilitace, až po hodiny angličtiny, výuky na PC, hudební výchovy, keramiky a nechybí různé terapeutické činnosti jako canisterapie, muzikoterapie, arteterapie apod.

Poslání organizace

Obecně prospěšná společnost (původně Občanské sdružení) vznikla z iniciativy a potřeb rodičů těžce zdravotně postižených dětí, které ukončily povinnou školní docházku a nemají se kde uplatnit.
Za tímto účelem bylo zřízeno aktivační centrum, kde budou moci klienti i nadále získávat vědomosti, schopnosti a návyky, které jim umožní zlepšit kvalitu jejich života. Získané finanční prostředky budou využity na personální a materiálně technické zajištění provozu a rozvoje Aktivačního centra - Jsme tady. 

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS JSMETADY 30 nebo
DMS JSMETADY 60 nebo
DMS JSMETADY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV JSMETADY 30 nebo
DMS TRV JSMETADY 60 nebo
DMS TRV JSMETADY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.