Daruj Správně

AGAPO - podpora osob se znevýhodněním

http://www.agapo.cz
Získané prostředky budou vynaloženy na přímou práci s klienty služby a na náklady souvisejícími s jejich chodem.

Služby jsou klientům poskytovány v těchto programech.
- Podporované zaměstnávání
- Tranzitní program „ze školy do práce"
- Job klub „motivačně-vzdělávací kurz"
- Právo pro celý život „kurz základního právního povědomí"
- Základní sociální poradenství
- Nácvik sociálních dovedností


Poslání organizace

Naším posláním je podporovat osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním při hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. Cílem je aby i lidé se znevýhodněním mohli žít běžným životem.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS AGAPO 30 nebo
DMS AGAPO 60 nebo
DMS AGAPO 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV AGAPO 30 nebo
DMS TRV AGAPO 60 nebo
DMS TRV AGAPO 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.