Daruj Správně

Adopce nablízko

http://www.adopcenablizko.cz
Tento projekt působí v rámci rozvojové pomoci. Jeho účelem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Tento cíl je naplňován podporou dobrovolníků, kteří mají zájem poskytnout část svého života těm nejpotřebnějším. Prostřednictvím tohoto projektu je možné si dobrovolníka "adoptovat" a tím zajistit jeho účinnou pomoc na místě jeho působení.

Poslání organizace

SADBA vznikla za účelem pomáhat znevýhodněným dětem ve světě. Její hlavní náplní je pak školení dobrovolníků, kteří jsou vysíláni do salesiánských středisek v Africe, Evropě, ale i v Mexiku a Indii, kde se těmto ohroženým dětem věnují.

Posláním organizace je:
- výchova a vzdělávání dobrovolníků a dalších pracovníků,
- podpora salesiánských misií a rozvojové spolupráce,
- propojování salesiánských aktivit pro děti a mládé v rámci ČR,
- národní a mezinárodní akce.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ADOPCENABLIZKO 30 nebo
DMS ADOPCENABLIZKO 60 nebo
DMS ADOPCENABLIZKO 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30 nebo
DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60 nebo
DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.