Daruj Správně

Adopce na dálku v rámci ČR

http://www.dejmedetemsanci.cz
Projekt je zaměřen na komplexní podporu konkrétních dětí z dětských domovů na území ČR, které jsou a budou součástí naší společnosti.
Podpora spočívá ve spoření pro děti po dobu jejich pobytu v dětském domově s tím, že naspořená částka bude dítěti k dispozici až po opuštění dětského domova, finanční podpoře při studiu vybraného oboru, splnění opodstatněného přání dítěte, materiální pomoci po opuštění dětského domova, osobním kontaktu s dítětem. Každé dítě má přiděleno svůj v.s., pod kterým jsou evidovány příspěvky, zaslané na podporu tohoto konkrétního dítěte.
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je garantem účelného využití peněz.

Poslání organizace

Naše obecně prospěšná společnost poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v dětských domovech na území celé ČR a to zejména na jejich cestě do samostatného života.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DDS 30 nebo
DMS DDS 60 nebo
DMS DDS 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DDS 30 nebo
DMS TRV DDS 60 nebo
DMS TRV DDS 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.