Daruj Správně

ACORUS: Společně proti domácímu násilí

http://www.acorus.cz
Podporou iniciativy „ACORUS: Společně proti domácímu násilí!" přispějete k zajištění víceúrovňové komplexní pomoci ženám a dětem, které zažívaly domácí násilí. Tato pomoc zahrnuje ambulantní služby v odborné poradně, nonstop linku, možnost využít krizová lůžka a na krizových lůžkách, utajené azylové ubytování a následné bydlení.

Finanční prostředky ze sbírky budou použity na posílení víceúrovňové pomoci osobám ohroženým domácím násilím především formou podpory ambulantní služby. Ze sbírky bude uhrazen nájem v ambulantní poradně, kde je osobám ohroženým domácím násilím poskytováno odborné poradenství (sociálně-právní, psychologické, pedagogické, včetně psychoterapie a právních informací obětem trestných činů).

ACORUS, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc a všestrannou podporu směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Výjimečnost ACORUSu tkví především v poskytování přímé odborné komplexní pomoci osobám ohroženým domácím násilím, zejména ženám a dětem, přičemž utajené bydlení je výše zmíněné klientele poskytováno nonstop (24 hod. denně). V praxi se jedná o víceúrovňový systém psychosociální pomoci, který nabízí uvedené klientele:

1. okamžitý bezpečný úkryt a řešení akutní situace v rámci krátkodobého krizového pobytu (služba krizová pomoc)
2. azylové ubytování až na jeden rok s intenzivní sociálně právní, psychologickou a pedagogickou pomocí (služba azylový dům)
3. poradenské služby sociálně právní, právní, pedagogické a psychologické (služba odborné sociální poradenství)
4. specifické právní informace určené pro oběti trestných činů - oběti domácího násilí (nová služba poskytování právních informací obětem trestných činů je akreditovaná u Ministerstva spravedlnosti)

Uvedené aktivity tvoří ucelený systém ochrany a pomoci a kontinuálně na sebe navazují.


Poslání organizace

ACORUS, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc a všestrannou podporu směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ACORUS 30 nebo
DMS ACORUS 60 nebo
DMS ACORUS 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV ACORUS 30 nebo
DMS TRV ACORUS 60 nebo
DMS TRV ACORUS 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.